Veelgestelde vragen

Wat is een BKR-registratie

Het kan zomaar eens zijn dat u iets wilt kopen of verbouwen waar u geld voor moet lenen of op krediet koopt, omdat u zelf op dat moment het geld niet tot uw beschikking heeft. Het kan ook gelden om rood te kunnen staan. Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om de klant duidelijk te maken wat het voorbehoud is van zo’n lening. Dit is belangrijk zodat er kan worden voorkomen dat de klant in financiële problemen komt. Om die reden wordt dit ook wel bij het BKR geregistreerd (Bureau Kredietregistratie) zij weten precies welke kredieten een klant heeft lopen en of een klant een betalingsachterstand heeft opgelopen, zij controleren vrijblijvend de gegevens van de klant.

Welke gegevens heeft het BKR van mij

In het systeem van het BKR laat alleen zien welke leningen u heeft lopen, en welke u de afgelopen 5 jaar heeft gehad. Een hypotheek wordt alleen geregistreerd als u hier een betalingsachterstand op heeft van meer dan drie maanden. Daarnaast weten ze je personalia, en de gegevens van de lening die je hebt lopen: • Het type overeenkomst • Hoogte van je lening of kredietlimiet • De ingangsdatum • De maand waarin de overeenkomst wordt afgelost • De maand waarin de overeenkomst werkelijk is afgerond. • Bijzonderheden die zich hebben plaats gevonden tijdens de duur van de overeenkomst. Ze weten niks over jouw inkomsten, soorten schulden of onbetaalde rekeningen.

Wat doet het BKR voor mij

Het BKR geeft u een overzicht met wat voor leningen u laat lopen of hebt gehad. Daarnaast kunt u zien of u deze leningen tijdig hebt terugbetaald. Wanneer u op langere termijn een betalingsachterstand hebt gehad, kan het BKR dit ook zien. Hiermee hebben zij het doel om te voorkomen dat u meer leningen gaat afsluiten dan dat u zich kunt veroorloven. Ze willen dat u financieel stabiel blijft en geen financiële lasten krijgt.

Moet ik mij registreren bij het BKR om geld te kunnen lenen

Het is van belang dat u staat geregistreerd bij het BKR om geld te kunnen lenen, ook om te voorkomen dat er schulden ontstaan.

Wat staat er in een BKR-verklaring

In een BKR-verklaring staat uw personalia beschreven. Dit staat op speciaal papier genaamd: gewaarmerkt papier, wat inhoudt dat er veiligheidskenmerken in staan waardoor deze niet te kopiëren is. Zo weten kredietverstrekkers zeker dat deze bij het BKR geschreven staan.

Waarom kan ik geen lening krijgen

De kredietverstrekker of bank gaan over het besluit of u in aanmerking komt voor een lening. Om dit te bepalen kijken ze naar uw leengedrag. Ze gaan na of je eerdere leningen hebt gehad, of dat u wellicht op dit moment een lening hebt lopen en of u deze wel op tijd heeft terugbetaald. De gegevens van deze informatie staan dus beschreven in het BKR. Wanneer u zich niet houdt aan deze voorschriften kan een bank ervoor kiezen om u geen lening te geven of u zult voor een lager bedrag moeten gaan lenen.

Hoe voorkom ik een negatieve registratie

Omdat alles wordt geregistreerd rondom het verloop van de lening is het natuurlijk fijn dat er geen negatieve aantekeningen komen te staan in uw registratie. Dit kunt u voorkomen door simpelweg deze op tijd terug te betalen. Wanneer u dit dus niet doet krijgt u een herinnering van uw kredietverstrekker om deze te betalen, indien u dit niet doet wordt er een zogenoemde achterstandsmelding gedaan bij het BKR

Ik heb te laat betaald wat nu

U krijgt altijd een herinnering van uw kredietverstrekker wanneer u te laat betaald. Dit is een waarschuwing dat u deze nog moet betalen zodat er geen negatieve aantekening in het BKR-registratie komt te staan. Een registratie in het CKI (centraal krediet informatiesysteem) mag alleen wanneer een kredietverstrekker een herinnering naar u stuurt. In deze herinnering moet ook staan in welk termijn u deze dient te betalen. Wanneer u na de herinnering nog steeds niet hebt betaald mag de kredietverstrekker u melden als Achterstandsmelding, er komt dan een A (van achterstandsmelding) achter de lening te staan waar u een betalingsachterstand hebt. Door gewoon tijdig te betalen kunt u dit voorkomen. Wanneer u dit na de gekregen herinnering betaald zijn er twee mogelijkheden: • Het contract blijft doorlopen, maar krijgt een H van Herstelmelding achter de lening • Het contract wordt stopgezet, en de A blijft achter de lening staan met de einddatum

Wat is een kredietverstrekker

Een kredietverstrekker is het persoon die andere mensen geld leent, dit kan een bank, leasemaatschappij of een financieringsmaatschappij zijn. Deze kredietverstrekker biedt een klant een o.a. geldlening aan.

Waarom is BKR er

BKR werd in 1965 opgericht door de Nederlandse banken. BKR draagt bij om een groot maatschappelijk probleem te voorkomen, door consumenten te beschermen tegen te veel lenen. De gevolgen zouden hier groot voor zijn.

Wat zijn de gevolgen van een BKR registratie

U kunt een positieve of een negatieve BKR registratie hebben. Beide registraties hebben andere gevolgen. Een positieve BKR registratie heeft invloed op de hoogte van uw hypotheek. U kunt dan een minder hoge hypotheek krijgen. Als u een negatieve BKR registratie heeft staan kunt u in de toekomst moeilijker een nieuwe lening aangaan. Een hypotheek kunt u waarschijnlijk ook niet afsluiten. Maar hiervoor zijn wij er! Wij gaan er alles aan doen om de BKR registratie voor u te verwijderen.

Hoelang blijven uw gegevens bewaard bij het BKR

Zolang uw krediet loopt blijven uw gegevens bekend bij het BKR. Nadat u een krediet afgelost heeft en de kredietaanbieder doorgeeft dat uw krediet is beëindigd blijft de registratie nog vijf jaar staan, met alle gevolgen van dien.

Waar kijken kredietverstrekkers naar

Kredietverstrekkers willen eerst zeker weten of ze met zekerheid geld aan je uit kunnen lenen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de volgende punten: Uw inkomen, dienstverband, vaste maandelijkse lasten en een eventuele BKR registratie.

Hoe werkt het verwijderen van BKR registraties

Vul het online formulier in of neem telefonisch contact met ons op. Vervolgens kijken onze juristen naar uw situatie. Daarna wordt de aanvraag doorgezet. We kijken naar de kans van slagen, zien wij mogelijkheden of eventuele moeilijkheden. Dit zullen wij telefonisch met u bespreken. Wanneer wij mogelijkheden zien gaan wij er alles aan doen om uw registratie(s) te verwijderen. Tijdens dit traject houden wij u op de hoogte. Tenslotte sturen wij een verslag naar u toe. Als alles goed afgehandeld is kunt u vervolgens gewoon weer een lening of hypotheek afsluiten.

Wat kost het om een BKR registratie te verwijderen

Voorafgaand aan het traject is het lastig om een prijs te bepalen. Zo hebben verschillende onderdelen een grote invloed op de prijs: Zoals het aantal registraties, waarom wilt u de registratie verwijderen? en eventuele tijdsdruk. Onze kosten beginnen vanaf €225,- ex. btw.

Laat u niet gijzelen door een BKR registratie.

  • Optimale garantievoorwaarden
  • Snelle dienstverlening
  • Vaste prijs
  • Hoge succes rate
  • Betrouwbaar
  • Deskundig