Verjaring vordering en de gevolgen

Indien een vordering verjaart blijkt te zijn, betekent dit dat uw schuldeiser u niet meer kan dwingen om de vordering te voldoen. Zelfs een rechter kan u niet meer verplichten om te betalen. U dient zelf een beroep op de verjaring te doen.

Wanneer is mijn BKR notering verjaart?

Een vordering verjaart indien de schuldeiser nalaat om u gedurende een bepaalde aaneengesloten periode (de ‘verjaringstermijn’) aan te manen, en u zelf ook geen handelingen verricht waaruit blijkt dat u bekend bent met de vordering (zoals bijvoorbeeld het verrichten van een betalingen of het treffen van een betalingsregeling).Hoe lang de verjaringstermijn is hangt af van de soort vordering en wat er zich allemaal heeft voorgedaan.

Het kan zijn dat u een terechte vordering voldoet die eigenlijk al verjaart was. In dat geval kunt u echter niets terugvorderen. Het is dan ook van groot belang dat u precies weet wat u betaald en of u echt wel afdwingbaar verschuldigd bent.

Een beroep doen op de verjaring 

Een schuldeiser zal vrijwel altijd stellen dat de vordering niet verjaart is.  Dat is een standaard reactie. U zult dus goed moeten onderbouwen waarom een vordering is verjaart en waarom u dus niet meer bent gehouden tot betaling. Voor de consument zonder juridische achtergrond is het moeilijk vast te stellen of de vordering nu wel of niet verjaart is.

BKR registratie

Indien een verjaarde vordering bij het BKR is aangemeld, dient de kredietverstrekker de registratie af te melden. De dag waarop de vordering is verjaard geldt daarbij als afmelddatum. Dit moet zelfs indien u de verjaarde vordering hebt voldaan. In de praktijk doen kredietverstrekkers vaak moeilijk over het afmelden van registraties die samenhangen met verjaarde vorderingen. Indien zij al tot afmelden overgaan, wordt er vaak een verkeerde einddatum geregistreerd.

Laat u niet gijzelen door een BKR registratie.

  • Optimale garantievoorwaarden
  • Snelle dienstverlening
  • Vaste prijs
  • Hoge succes rate
  • Betrouwbaar
  • Deskundig