Verzekeraar keert claim niet uit

Iedere Nederlander heeft over het algemeen meerdere verzekeringen afgesloten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een autoverzekering, schadeverzekering of levensverzekering. Indien de verzekeringnemer schade lijdt die onder de dekking van de verzekering valt, dient de verzekeraar deze schade te vergoeden.

Echter menig verzekeraar probeert onder de uitkeringsplicht uit te komen en wijst
de claim af of komt tot uitkering van een deel van de claim.

Wat is de reden voor verzekeraars

De redenen die hiervoor kunnen worden aangevoerd zijn talrijk. Zo kan de verzekeraar van oordeel zijn dat de geleden schade op grond van een uitzonderingssituatie niet voor vergoeding in aanmerking komt, of dat de consument zelf de schade valt aan te rekenen. Ook het niet goed invullen van de vragenlijst kan tot uitsluiting van de uitkering leiden. Indien uw verzekeraar de door u ingediende claim niet wil vergoeden, moet u zich daar niet zomaar bij neerleggen. Ook te laat gemelde schade kan niet zonder meer worden afgewezen. Het is dan ook verstandig om goed uit te (laten) zoeken of een afwijzing van uw verzekeraar wel terecht is.

Geschillen met een een verzekeraar zijn juridisch gezien vaak ingewikkeld. Het is voor de consumenten die een geschil hebben met hun verzekeraar dan ook verstandig om de bijstand te zoeken van een specialist.

Hoe gaan wij te werk

De juristen van BKRregistratievrij zijn gespecialiseerd in het verzekeringsrecht en zullen er alles aan doen om voor een goed resultaat te zorgen. In eerste instantie zal worden geprobeerd de zaak in de minne te regelen, indien dat niet mogelijk blijkt is de stap naar de rechter mogelijk.

Laat u niet gijzelen door een BKR registratie.

  • Optimale garantievoorwaarden
  • Snelle dienstverlening
  • Vaste prijs
  • Hoge succes rate
  • Betrouwbaar
  • Deskundig