BKR codering aanpassen

Indien u recht heeft op herstelcodering kan dit grote gevolgen hebben voor een eventuele lening. Met een herstelcodering kunnen kredietverstrekkers zien dat u op uw betalingsachterstand bent ingelopen. Kredietverstrekkers vergeten echter regelmatig om de herstelcodering aan BKR door te geven. Indien u recht heeft op een herstelcodering en deze maar niet is doorgevoerd dan zorgen wij er alsnog voor dat dit gebeurt.

Wanneer uw schuld afgelost of gesaneerd is dan dient de BKR registratie voorzien te worden van een einddatum. In veel gevallen worden BKR registraties te laat of in het geheel niet afgemeld. Een BKR registratie kan daardoor voor lange tijd in het toetsingssysteem blijven staan en u zult ten onrechte langer moeten wachten om van uw BKR registratie af te komen. In deze gevallen zetten wij ons graag in om uw BKR registratie met terugwerkende kracht af te melden.

Wat betekenen de verschillende coderingen?

 • A U loopt achter met de afbetaling van uw krediet
 • H Er is geen sprake meer van een betalingsachterstand maar het krediet is nog niet volledig betaald. Er zal dan een H achter de A komen te staan
 • 1 U heeft een A codering en er is een betalingsregeling afgesproken voor het afbetalen van de lening
 • 2 De kredietaanbieder heeft de betalingsachterstand en het krediet opgeëist. Dit betekent dat de kredietaanbieder u gevraagd heeft om de betalingsachterstand en het krediet in één keer terug te betalen
 • 3 De kredietaanbieder heeft € 250 of meer afgeboekt op de betalingsachterstand en het krediet. Of hij heeft u € 250 of meer kwijtgescholden
 • 4 De kredietaanbieder heeft contact met u gezocht maar u blijkt onbereikbaar te zijn
 • 5 Je hebt een preventieve betalingsregeling voor je hypotheek afgesproken met je kredietaanbieder. Deze code is tijdelijk.

Laat u niet gijzelen door een BKR registratie.

 • Optimale garantievoorwaarden
 • Snelle dienstverlening
 • Vaste prijs
 • Hoge succes rate
 • Betrouwbaar
 • Deskundig